ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εσωτερική ιατρικήΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η εσωτερική ιατρική είναι ένας τομέας της ιατρικής που ασχολείται με τα εσωτερικά όργανα, τις λειτουργίες τους και τις πιθανές ασθένειες. Ένας ειδικός στην εσωτερική ιατρική ονομάζεται παθολόγος και εκτελεί διαγνωστική, θεραπεία και παρακολούθηση