ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εσωτερική ιατρικήΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Η εσωτερική ιατρική είναι ένας τομέας της ιατρικής που ασχολείται με τα εσωτερικά όργανα, τις λειτουργίες τους και τις πιθανές ασθένειες. Ένας ειδικός στην εσωτερική ιατρική ονομάζεται παθολόγος και εκτελεί διαγνωστική, θεραπεία και παρακολούθηση