ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

πολλαπλασιασμόςΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Στη βιολογία, ο πολλαπλασιασμός σημαίνει την αναπαραγωγή και ανάπτυξη κυττάρων. Τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται μέσω της κυτταρικής διαίρεσης και αναπτύσσονται μέσω της ανάπτυξης στο γενετικά προβλεπόμενο μέγεθος και σχήμα τους. Ο πολλαπλασιασμός παίζει