ΨΥΧΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Ψυχική ασθένειαΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Όλο και πιο συχνά μπορείτε να διαβάσετε στον καθημερινό τύπο ότι οι ψυχικές ασθένειες αυξάνονται στον πληθυσμό. Οι περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες γνωρίζουν ότι τα στατιστικά στοιχεία για τις ψυχικές ασθένειες δεν έχουν νόημα εφόσον είστε περιβαλλοντικά άρρωστοι και άνθρωποι