ΠΥΛΩΡΙΚΉ ΣΤΈΝΩΣΗ (ΣΤΈΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΆΧΟΥ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Πυλωρική στένωση (στένωση της πόρτας του στομάχου)Επιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Η στένωση της πόρτας του στομάχου ή η πυλωρική στένωση είναι ένα πάχος της διέλευσης από το στομάχι στο δωδεκαδάκτυλο. Αποτρέπει τη διέλευση του φαγητού και οδηγεί σε εμετό. Η πυλωρική στένωση πρέπει να αντιμετωπιστεί, διαφορετικά θα το κάνει