ΣΑΠΩΝΊΝΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ


Επιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Οι σαπωνίνες είναι σαπούνι ενώσεις που σχηματίζονται μόνο σε φυτά. Τα μεμονωμένα μόρια αποτελούνται από ένα υδρόφιλο και ένα λιπόφιλο μέρος. Οι δομές, οι ιδιότητες και οι τρόποι δράσης τους είναι πολύ διαφορετικές.