ΣΑΠΩΝΊΝΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ


Επιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Οι σαπωνίνες είναι σαπούνι ενώσεις που σχηματίζονται μόνο σε φυτά. Τα μεμονωμένα μόρια αποτελούνται από ένα υδρόφιλο και ένα λιπόφιλο μέρος. Οι δομές, οι ιδιότητες και οι τρόποι δράσης τους είναι πολύ διαφορετικές.