ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΔΥΣΑΡΈΣΚΕΙΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Σεξουαλική αποστροφήΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Και τα δύο φύλα μπορούν να επηρεαστούν από τη σεξουαλική αποστροφή. Με την αύξηση της ηλικίας, αυξάνεται ο κίνδυνος να μην υπάρχει επιθυμία για σεξουαλικότητα · στατιστικά, οι γυναίκες άνω των 45 ετών επηρεάζονται συχνότερα.