ΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΑΚΜΉ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Στεροειδής ακμήΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η στεροειδής ακμή είναι αποτέλεσμα ορισμένων φαρμάκων. Πριν αλλάξετε σε ένα νέο φάρμακο, ωστόσο, είναι χρήσιμο να σταθμίσετε το ιατρικό κόστος και τα οφέλη.