ΔΙΆΘΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΔιάθεσηΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Η κατάσταση του νου ή της διάθεσης είναι μια μακροχρόνια συναισθηματική κατάσταση. Οι διαθέσεις μπορεί να διαφέρουν από καιρό σε καιρό και υπόκεινται σε έντονες διακυμάνσεις. Η κατάσταση του νου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και κυμαίνεται από την κατάθλιψη