ΤΡΕΝΑΞΑΜΙΚΌ ΟΞΎ - ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Τρεναξαμικό οξύΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Το τρανεξαμικό οξύ είναι ένα αντιφιμπρινολυτικό και αναστέλλει τη διάλυση των θρόμβων στο αίμα.Η ουσία χρησιμοποιείται για να σταματήσει και να αποφευχθεί η αιμορραγία που προκαλείται από υπερφιμπρινόλυση.