ΤΡΕΝΑΞΑΜΙΚΌ ΟΞΎ - ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Τρεναξαμικό οξύΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Το τρανεξαμικό οξύ είναι ένα αντιφιμπρινολυτικό και αναστέλλει τη διάλυση των θρόμβων στο αίμα.Η ουσία χρησιμοποιείται για να σταματήσει και να αποφευχθεί η αιμορραγία που προκαλείται από υπερφιμπρινόλυση.