ΠΑΡΟΔΙΚΉ ΙΣΧΑΙΜΙΚΉ ΕΠΊΘΕΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Παροδική ισχαιμική επίθεσηΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Μια παροδική ισχαιμική επίθεση (TIA για σύντομο χρονικό διάστημα) εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μιας κυκλοφοριακής διαταραχής στον εγκέφαλο. Ως μέρος της επίθεσης, εμφανίζονται αναστρέψιμα νευρολογικά ελλείμματα.