ΠΑΡΟΔΙΚΉ ΙΣΧΑΙΜΙΚΉ ΕΠΊΘΕΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Παροδική ισχαιμική επίθεσηΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Μια παροδική ισχαιμική επίθεση (TIA για σύντομο χρονικό διάστημα) εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μιας κυκλοφοριακής διαταραχής στον εγκέφαλο. Ως μέρος της επίθεσης, εμφανίζονται αναστρέψιμα νευρολογικά ελλείμματα.