ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΉ ΔΙΈΓΕΡΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΝΕΎΡΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρουΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η διαδερμική διέγερση των ηλεκτρικών νεύρων, γνωστή με την ονομασία TENS, χρησιμοποιεί ηλεκτρικά ερεθίσματα για να βοηθήσει με μια ποικιλία οξέων ή χρόνιων πόνων. Αυτά εξισορροπούνται με τη βοήθεια ηλεκτροδίων που έχουν κολλήσει στο δέρμα