ΜΑΝΔΎΑΣ ΤΗΣ ΑΛΠΙΚΉΣ ΚΥΡΊΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΆ ΦΥΤΆ

Μανδύας της αλπικής κυρίαςΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ο μανδύας της αλπικής κυρίας είναι ποώδες φυτό. Το φυτό λέγεται ότι έχει υψηλά φαρμακευτικά οφέλη και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση πολλών ασθενειών.