ΣΤΗΘΆΓΧΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Αγχώδης στηθάγχηΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Η στηθάγχη δεν πρέπει να συγχέεται με το σύμπτωμα της αμυγδαλίτιδας, ακόμη και αν σχετίζεται με στηθάγχη. Η στηθάγχη πρέπει επίσης να διαφοροποιείται από τη στηθάγχη, η οποία φαίνεται να σχετίζεται μόνο με το όνομα. Περαιτέρω