ΑΓΓΕΙΟΓΈΝΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑγγειογένεσηΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Ο όρος αγγειογένεση περιλαμβάνει όλες τις μεταβολικές διεργασίες που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ή τον νέο σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων. Η αγγειογένεση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία τα ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα, κύτταρα λείου μυός