ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΝΤΙΣΩΜΆΤΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπεία αντισωμάτωνΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η θεραπεία με αντισώματα είναι μία από τις ανοσοθεραπείες και χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία του καρκίνου. Η θεραπεία με αντισώματα χρησιμοποιεί ανθρωπογενή αντισώματα για τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών.