ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΝΤΙΣΩΜΆΤΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπεία αντισωμάτωνΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Η θεραπεία με αντισώματα είναι μία από τις ανοσοθεραπείες και χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία του καρκίνου. Η θεραπεία με αντισώματα χρησιμοποιεί ανθρωπογενή αντισώματα για τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών.