ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Πλαστική χειρουργική και αισθητική χειρουργικήΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η πλαστική και αισθητική χειρουργική είναι το θέμα αυτού του οδηγού. Αυτοί οι όροι βρίσκονται στα χείλη όλων σήμερα και επομένως πρέπει να εξηγούνται επαγγελματικά, επειδή η αισθητική χειρουργική και η αισθητική χειρουργική χρησιμοποιούνται συχνά ως σχισμές