ΒΙΟΡΥΘΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΒιορυθμόςΕπιλογή Συντάκτη
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Όπως τα περισσότερα ζωντανά όντα, οι άνθρωποι υπόκεινται επίσης σε έναν βιορυθμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα είδος εσωτερικού ρολογιού και εξασφάλισε την επιβίωση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Μια συγκριτικά νέα επιστημονική πειθαρχία αντιμετωπίζει αυτές τις επιρροές