ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αύξηση στήθουςΕπιλογή Συντάκτη
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Πολλές γυναίκες επιλέγουν για αισθητικούς λόγους, για άλλους είναι ιατρική ανάγκη: αύξηση του μαστού.