ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΟΣΤΕΟΠΟΊΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Χονδρική οστεοποίησηΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Η χονδρική οστεοποίηση περιγράφει τον σχηματισμό οστού από ιστό χόνδρου. Εκτός από την οσμωτική οστεοποίηση, αντιπροσωπεύει μία από τις δύο βασικές μορφές σχηματισμού οστού. Μια γνωστή διαταραχή της χονδρικής οστεοποίησης είναι η αχονδροπλασία (Kleinw