ΔΟΚΙΜΉ COOMBS - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Δοκιμή CoombsΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Η δοκιμή Coombs ανιχνεύει αντισώματα κατά των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ορό ενός ασθενούς και χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, με τυποποιημένο τρόπο στο πλαίσιο της μητρότητας και της ομαδοποίησης αίματος. Η διαδικασία δοκιμής λειτουργεί με ορό κουνελιού