ΚΎΚΛΟΣ STRETCH-SHORTENING - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΚΑΘΉΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Κύκλος τεντώματοςΕπιλογή Συντάκτη
Κοινός χολικός αγωγός
Κοινός χολικός αγωγός
Στον κύκλο τεντώματος (DVZ), ένα έκκεντρο τέντωμα ενός μυός ακολουθείται από μια ομόκεντρη συστολή του ίδιου μυ, η οποία εξοικονομεί ενέργεια και χρησιμοποιεί την κινητική ενέργεια από το τέντωμα. Το DVZ παίζει σημαντικό ρόλο