ΟΔΟΝΤΟΓΈΝΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΟδοντογένεσηΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Ο σχηματισμός της οδοντίνης ονομάζεται οδοντινογένεση. Η οδοντίνη ονομάζεται επίσης οδοντίνη. Είναι προϊόν των odontoblasts.