ΟΔΟΝΤΟΓΈΝΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΟδοντογένεσηΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ο σχηματισμός της οδοντίνης ονομάζεται οδοντινογένεση. Η οδοντίνη ονομάζεται επίσης οδοντίνη. Είναι προϊόν των odontoblasts.