ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΌΓΚΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ψηφιακή τομογραφία όγκουΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Η τομογραφία ψηφιακού όγκου, συντομευμένη DVT, είναι μια μέθοδος τομογραφίας που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για την παροχή τρισδιάστατων εικόνων του στόματος, της γνάθου και της περιοχής του προσώπου. Ο κύριος τομέας εφαρμογής είναι η οδοντιατρική. Θα είναι επίσης μέσα