ΣΎΝΘΕΣΗ DNA - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Σύνθεση DNAΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η σύνθεση DNA λαμβάνει χώρα ως μέρος της αντιγραφής του DNA. Το DNA είναι ο φορέας γενετικών πληροφοριών και ελέγχει όλες τις διαδικασίες ζωής. Στους ανθρώπους, όπως και σε όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα, βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου. Το DNA έχει τη μορφή διπλού κλώνου