ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Τομογραφία ηλεκτρικής σύνθετης αντίστασηςΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η τομογραφία ηλεκτρικής σύνθετης αντίστασης (EIT) είναι μια νέα μέθοδος απεικόνισης που βασίζεται στις διαφορετικές ηλεκτρικές αγωγιμότητες διαφορετικών περιοχών του σώματος. Πολλοί πιθανοί τομείς εφαρμογής βρίσκονται ακόμη στο πειραματικό στάδιο