ΑΊΣΘΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

αίσθησηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η αίσθηση είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο αντίληψης και αντιστοιχεί στην πρωτογενή αισθητηριακή εντύπωση που προκαλούν τα νευροανατομικά όργανα. Όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας, ειδικά η συναισθηματική αξιολόγηση της αισθητηριακής εντύπωσης, κάνουν την αίσθηση στον εγκέφαλο