ΕΝΔΟΣΚΌΠΗΣΗ (ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΌΣ) - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ενδοσκόπηση (κατοπτρισμός)Επιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση των προκαλώντων νόσων και μια σχετική διάγνωση, είναι χρήσιμες οι διαδικασίες ιατρικής τεχνολογίας όπως η ενδοσκόπηση, με τις οποίες οι γιατροί μπορούν να δουν μέσα στο σώμα, είναι χρήσιμες. Αυτή η τεχνική επιτρέπει