ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπευτική εκπαίδευσηΕπιλογή Συντάκτη
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Η θεραπευτική εκπαίδευση είναι ένας κλάδος της εκπαίδευσης που κατανοεί τον εαυτό του ως «εκπαίδευση κάτω από δύσκολες συνθήκες». Οι διορθωτικές παιδαγωγικές λειτουργούν στη διεπαφή μεταξύ παιδαγωγικής, ειδικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας και αφιερώνονται στη δουλειά τους