ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΜΝΉΜΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εκπαίδευση μνήμηςΕπιλογή Συντάκτη
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Η εκπαίδευση μνήμης προέρχεται από την ελληνική λέξη μνήμη mnémē, memory, και είναι επίσης γνωστή με τον όρο mnemonics. Για να καταστεί η εκπαίδευση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και ουσιαστική, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές που το