ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Χειρουργική τραύματοςΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Η χειρουργική επέμβαση τραύματος είναι μια ειδικότητα της χειρουργικής επέμβασης και ασχολείται με τη χειρουργική θεραπεία και αποκατάσταση τραυματικών σωματικών βλαβών και οργάνων. Ένας άλλος κλάδος είναι οι ορθοπεδικοί.