ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΆΛΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εξέταση εγκεφαλικών υγρώνΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Σε μια εξέταση νερού εγκεφάλου, το νευρικό νερό λαμβάνεται από το νωτιαίο κανάλι, συνήθως μέσω οσφυϊκής παρακέντησης και στη συνέχεια εξετάζεται. Η ανάλυση του νευρικού νερού παρέχει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες σε σύγκριση με τις τιμές του αίματος