ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ, ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

Ομοιοπαθητικά φάρμακαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Ο γιατρός Samuel Hahnemann ίδρυσε την ομοιοπαθητική πριν από περισσότερα από 200 χρόνια και έτσι έθεσε επίσης τα θεμέλια για τις ομοιοπαθητικές θεραπείες. Συστατικά για ομοιοπαθητικές θεραπείες και ο τρόπος δράσης τους προέρχονται από την αρχή της προσομοίωσης. Αυτή η αρχή