ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΥποκαλιαιμίαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Υποκαλιαιμία είναι η έλλειψη ασβεστίου στο αίμα. Δεδομένου ότι το ασβέστιο είναι σημαντικό για μια ποικιλία λειτουργιών του σώματος, η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε οστική, μυική και νευρική βλάβη.