ΕΛΟΝΟΣΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ελονοσίαΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Η ελονοσία είναι μια από τις πιο σημαντικές και επικίνδυνες τροπικές μολυσματικές ασθένειες. Λόγω αυτής της ασθένειας, οι ταξιδιώτες σε τροπικές χώρες κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Οποιοσδήποτε πυρετός κατά τη διάρκεια ή έως και ένα έτος μετά από ένα ταξίδι στις τροπικές περιοχές