ΈΝΣΤΙΚΤΑ ΚΑΙ DRIVE - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Ένστικτα και κινήσειςΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Τα ένστικτα ή οι κινήσεις είναι έμφυτες κινητήριες δυνάμεις για ορισμένες συμπεριφορές. Η ενστικτώδης συμπεριφορά λαμβάνει χώρα εκτός του διανοητικού ελέγχου και ενσωματώνεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα μέσω αντανακλαστικών, για παράδειγμα. Με τους ανθρώπους είναι