ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΊΝΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

ΙντερλευκίνεςΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Οι ιντερλευκίνες είναι μια υποομάδα κυτοκινών, κυτταρικών αγγελιοφόρων ουσιών που ελέγχουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ιντερλευκίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες βραχείας αλυσίδας με 75 έως 125 αμινοξέα. Ελέγχουν κυρίως την τοπική χρήση των λευκοκυττάρων