ΘΡΌΜΒΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΓΊΤΙΔΑΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Θρόμβωση της σπονδυλικής φλέβαςΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η θρόμβωση της σφαγίτιδας φλέβας είναι ο σχηματισμός θρόμβου αίματος στο λαιμό ή στις σφαγίτιδες φλέβες. Ο σχηματισμός θρόμβου δεν πρέπει να σχετίζεται με διαταραχές πήξης, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε κακοήθεις ασθένειες ή στο σημάδι