ΚΆΨΟΥΛΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Κάψουλα συστολή



Επιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η κάψουλα είναι μια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί με τη διεύρυνση του μαστού. Μια κάψουλα σκληρού ιστού σχηματίζεται γύρω από το εμφύτευμα του μαστού ως αποτέλεσμα της φυσικής αλλά υπερβολικής ανοσολογικής αντίδρασης του σώματος. Με βελτιωμένη