ΤΡΙΣΩΜΊΑ 13 (ΣΎΝΔΡΟΜΟ PATAU) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Τρισωμία 13 (σύνδρομο Pätau)Επιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Η τρισωμία 13, επίσης γνωστή ως σύνδρομο Patau, είναι ένα σπάνιο γενετικό ελάττωμα στο οποίο το χρωμόσωμα 13 εμφανίζεται τρεις φορές αντί των συνηθισμένων δύο. Οδηγεί σε μια ποικιλία διαφορετικών ασθενειών και φυσικών χαρακτηριστικών, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ήδη στο