ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΚΆ ΑΝΆΛΟΓΑ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Νουκλεοσιδικά ανάλογαΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Ένα νουκλεοσιδικό ανάλογο είναι μια ουσία που μοιάζει με ένα φυσικό νουκλεοζίτη. Συγκεκριμένα, αυτά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για αντιική θεραπεία (οι αποκαλούμενοι αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης νουκλεοσιδίων