ΟΣΤΕΟΣΎΝΘΕΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΟστεοσύνθεσηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η οστεοσύνθεση είναι μια χειρουργική διαδικασία για τη θεραπεία των καταγμάτων των οστών. Τα μεμονωμένα σπασμένα κόκαλα ενώνονται ξανά με διάφορα βοηθήματα όπως καρφιά, βίδες, πλάκες και σύρματα.