ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΠΡΟ-ΓΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαγνωστικά προ-γονιμοποίησηςΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Τα διαγνωστικά προ-γονιμοποίησης προσφέρουν τη δυνατότητα γενετικού ελέγχου των ωαρίων των γυναικών ως μέρος της in vitro γονιμοποίησης (IVF). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα χρωμοσώματα του 1ου και του 2ου πολικού σώματος, εκείνων του 1ου και του 2ου πολικού σώματος