ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αναπαραγωγικό φάρμακοΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Ο ιατρικός κλάδος της αναπαραγωγικής ιατρικής υπάρχει από τη δεκαετία του 1980 και ασχολείται με την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία της γονιμότητας. Η γονιμοποίηση in-vitro και in-vito είναι από τους σημαντικότερους προσανατολισμούς στην αναπαραγωγική ιατρική