ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ ΑΛΚΆΛΩΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Αναπνευστική αλκάλωσηΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η αναπνευστική αλκάλωση νοείται ως αύξηση της τιμής του pH σε υψηλότερο από 7,45, η οποία συμβαίνει για αναπνευστική αιτία. Ο λόγος είναι πάντα υπεραερισμός, δηλαδή αναπνοή που είναι πολύ γρήγορη ή πολύ βαθιά.