ΣΥΜΒΑΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Συμβατική ιατρικήΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η συμβατική ιατρική περιλαμβάνει όλα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα που αντιστοιχούν στην εννοιολογική προσέγγιση της αιτίας και του αποτελέσματος και που λαμβάνουν χώρα χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους.