ΕΞΑΓΩΓΉ ΣΠΈΡΜΑΤΟΣ ΌΡΧΕΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εξαγωγή σπέρματος όρχεωνΕπιλογή Συντάκτη
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Η εξαγωγή σπέρματος όρχεων είναι η εξαγωγή σπέρματος μέσω βιοψίας των όρχεων. Για άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία, αυτή η αναπαραγωγική ιατρική διαδικασία είναι η μόνη επιλογή για να αποκτήσει ένα δικό του παιδί. Το σπέρμα θα είναι αργότερα