ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΆΡΩΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΘρομβοκυττάρωσηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Με τη θρομβοκυττάρωση, τα αιμοπετάλια στο ανθρώπινο αίμα αυξάνονται σύντομα και προσωρινά. Για παράδειγμα, η θρομβοκυττάρωση εμφανίζεται ως απόκριση στην απώλεια αίματος ή στη φλεγμονή. Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία