ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΊΗΣΗ (ΑΝΔΡΟΓΌΝΟ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Αρρενοποίηση (ανδρογόνωση)Επιλογή Συντάκτη
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Η αρρενοποίηση ή η ανδρογόνωση νοείται ως φυσική-ανδρική αλλαγή σε μια γυναίκα. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει περίσσεια ανδρικών ορμονών (ανδρογόνα) στο σώμα μιας γυναίκας.