ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΎ ΙΣΤΟΎ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Ελαστικότητα συνδετικού ιστούΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ο συνδετικός ιστός είναι υπεύθυνος για τη συνοχή των οργάνων στο σώμα. Πρέπει να έχει μια ορισμένη ελαστικότητα για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τη λειτουργία ολίσθησης και μετατόπισης στον οργανισμό. Η απώλεια ελαστικότητας του συνδετικού ιστού μπορεί να είναι σοβαρή