ΕΚΤΡΟΠΈΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΆΤΩΝ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Χρωμοσωμικές εκτροπέςΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Οι εκτροπές χρωμοσωμάτων χαρακτηρίζονται από αριθμητικές ή δομικές αλλαγές στα χρωμοσώματα. Αυτά είναι γενετικά ελαττώματα που μπορούν να γίνουν ορατά εξετάζοντας τα χρωμοσώματα και επηρεάζουν πολλά γονίδια. Λόγω της